• Wiceprzewodniczący SLD Sebastian Wierzbicki złożył do Prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - dewastacji pomnika gen. Berlinga.
   http://www.sld.waw.pl/2019/08/wiceprzewodniczacy-sld-sebastian-wierzbicki-zlozyl-do-prokuratury-zawiadomienie-o-podejrzeniu-popelnienia-przestepstwa-dewastacji-pomnika-gen-berlinga/
 • Kandydaci SLD LEWICA RAZEM w wyborach samorzadowych 2018
   http://www.sld.waw.pl/2018/10/kandydaci-sld-lewica-razem-w-wyborach-samorzadowych-2018/
 • Liderzy list do Sejmiku i Rady Warszawy komitetu SLD Lewica Razem
   http://www.sld.waw.pl/2018/09/liderzy-list-do-sejmiku-i-rady-warszawy-komitetu-sld-lewica-razem/
 • Nie ma drugiego tak barwnego wydarzenia jak Parada Równości, które promowałoby równość wszystkich, bez względu na orientację seksualną, płeć, wiek, narodowość, pochodzenie, niepełnosprawność, czy też wyznanie.
   http://www.sld.waw.pl/2018/06/nie-ma-drugiego-tak-barwnego-wydarzenia-jak-parada-rownosci-ktore-promowaloby-rownosc-wszystkich-bez-wzgledu-na-orientacje-seksualna-plec-wiek-narodowosc-pochodzenie-niepelnosprawnosc-czy-tez/